Jak można było niedawno przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej, funkcjonariusze Służby Celnej podczas kontroli prowadzonej w przedsiębiorstwach, będą dodatkowo sprawdzać legalność oprogramowania komputerowego. Kontrola taka ma sprawdzić czy firmy w sposób nielegalny ściągały oprogramowanie z Internetu, udostępniały je innym partnerom czy też pracownikom i czy nie wykonywały pirackich kopii oprogramowania. Dziennik Gazeta Prawna dodaje również,