Na początku tego tygodnia Rzeczpospolita donosiła o masowej redukcji etatów a co za tym idzie o wzroście wskaźnika bezrobocia. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest według mnie zła polityka obecnego rządu oraz kryzys gospodarczy w Europie i na świecie, który daje się coraz bardziej we znaki polskim przedsiębiorcom. Coraz częściej w radiu i telewizji słyszymy