Prowadząc własny biznes coraz częściej mamy do czynienia z zatorami płatniczymi. Brak płatności za wykonaną pracę firmie X powoduje z kolei brak możliwości zapłaty w terminie faktury dla firmy Y, co jest logiczne, gdyż firma X oczekując na zaległe pieniądze nie zapłaci firmie Y gdyż fizycznie nie ma takich możliwości (brak pieniędzy!). Tak właśnie tworzy