W dniu wczorajszym, to jest 28 kwietnia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Według założeń twórców tej ustawy, ma ona zmniejszyć opóźnienia w płatnościach i sprawić aby jak najmniej było zatorów płatniczych, które każdemu z nas spędzają sen z powiek już od kilku miesięcy. Poprzednia ustawa nie precyzowała