01 października 2013 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT, który to projekt utrzymuje podwyższone stawki podatku od towaru i usług do 31 grudnia 2016 roku.. Już na początku tego roku przedstawiciele partii rządzącej deklarowali, że zakładany wcześniej powrót do niższych stawek (sprzed 2011 roku), który miał nastąpić od 2014 roku prawdopodobnie nie