Każdy kto prowadzi własną firmę i zatrudnia pracowników musi pamiętać, że w tym roku Święto 3 maja przypada w sobotę, co zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 oznacza, że każdemu z pracowników należy wyznaczyć w zamian dodatkowy dzień wolny od pracy! Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 (weszło w życie z