Prowadząc działalność gospodarczą jesteśmy zobowiązani do składania różnego rodzaju deklaracji oraz wpłaty wielu składek do kasy państwowej.  Poniżej przedstawiamy swoisty kalendarz każdego przedsiębiorcy, który ma przypominać o terminach płatności wobec ZUS i US, największych „przyjaciół” każdego przedsiębiorcy 🙂

TERMINARZ PRZEDSIĘBIORCY

Do 7 dnia każdego miesiąca
Termin zapłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej

Do 10 dnia każdego miesiąca
Termin zapłaty składek ZUS (na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy) jeżeli nie zatrudniasz pracowników

Do 15 dnia każdego miesiąca
Termin zapłaty składek ZUS (na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy) jeżeli zatrudniasz pracowników

Do 20 dnia każdego miesiąca
Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy

Do 25 dnia każdego miesiąca
Termin złożenia deklaracji VAT-7 oraz rozliczenia podatku VAT i akcyzy

 

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć formularz PIT-28 (dla podatników, którzy jako zasadę opodatkowania wybrali ryczałt ewidencjonowany oraz uzyskują przychody np.  z tytułu najmu lub dzierżawy)

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub straty) w roku podatkowym – PIT-36

 

Ważna informacjaJeżeli termin zapłaty przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa w pierwszym dniu pracy następującym po dniach wolnych.

 

Kalendarz przedsiębiorcy, 5.0 out of 5 based on 5 ratings