Najważniejsze Istytucje i Urzędy dla rozpoczynających działalność

Podejmując decyzję o prowadzeniu działalności, musimy pamiętać, że w toku jej prowadzenia powstawać będą obowiązki (mniej lub bardziej przyjemne:)) względem różnych instytucji. Podmiotami, względem których obowiązki takie zaistnieją, będą:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS

Przedsiębiorca prowadzący działalność jako osoba fizyczna, dokonuje obliczenia i wpłat składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne składając następnie do ZUS-u miesięczne raporty o wielkości wpłaconych składek. Do ZUS-u należy również zgłaszać wszelkie zmiany w danych przedsiębiorcy oraz zmiany w zatrudnianiu, które znalazły się w zgłoszeniu prowadzenia działalności.

Urząd Skarbowy – US
Podatnik jest zobowiązany do składania informacji o uzyskanych dochodach w okresach wskazanych w części „Sposób opodatkowania” oraz deklaracji VAT w terminie do dnia 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, jeżeli nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego. W razie zmiany danych o podatniku, objętych zgłoszeniem, należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne (NIP-2), z tym, że podatnik VAT zobowiązany jest również zgłosić zmianę danych zawartych w zgłoszeniu identyfikacyjnym, i to nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (VAT-R).

Urząd gminy
Na konto urzędu gminy przekazywane są, w ustawowych terminach, podatki i opłaty lokalne. Taki charakter mają m.in. podatek o środków transportowych oraz podatek od nieruchomości.

Urząd Statystyczny
Do urzędu statystycznego, w którym złożono wniosek o nadanie numeru REGON, zgłaszane powinny być wszelkie zmiany danych określonych w zgłoszeniu pierwotnym.

Bank
Bankowi prowadzącemu rachunek bankowy zgłaszać należy zmiany danych osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem oraz wszelkie zmiany danych dotyczących przedsiębiorcy wskazanych we wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku.

Materiały pobrane ze strony: www.gospodarka.gazeta.pl/firma/1,47508,5134948.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Najważniejsze Istytucje i Urzędy dla rozpoczynających działalność, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *