Z cyklu WARTO PRZECZYTAĆ – Abolicja w ZUS

gazetaW dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita możemy przeczytać o kończącym się za kilka tygodni terminie składania wniosków o darowanie długów w ZUS. Procedura abolicji w ZUS jest najeżona trudnościami, jednak według obliczeń ZUSu, do końca terminu składania tych wniosków, czyli do 15 stycznia 2015, może wpłynąć nawet 115 tys. takich podań.

Jeżeli chodzi o składanie wniosku o umorzenie należności to można to zrobić osobiście w siedzibie dowolnej jednostki ZUS, można również nadać taki wniosek na poczcie (w takim wypadku decyduje data nadania przesyłki).

Kto może składać wniosek o abolicję?

Wniosek taki zgodnie z ustawą abolicyjną z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą składać osoby samozatrudnione, które w okresie od 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009 zalegały z opłacaniem składek.
PAMIĘTAJMY: Ustawa abolicyjna, nie przewiduje możliwość złożenia wniosku o umorzenie składek za pracowników!

Jakie są negatywne konsekwencje abolicji?

Jedną z najbardziej odczuwalnych konsekwencji tej ustawy (wielu ze składających wniosek odczuje to dopiero na starość) jest niższa emerytura, gdyż okres ten zostanie pominięty przy ustalaniu wysokości emerytury! Poniżej cytat ze strony internetowej ZUSu:
1) okres, za który składki zostały umorzone nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, do których prawo uzależnione jest od posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440);
2) kwota umorzonych składek nie podlega wliczeniu do podstawy obliczenia emerytury, o której mowa wart. 25 ustawy wymienionej w pkt 1.

Więcej informacji o abolicji w ZUS znajdziecie w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej oraz na stronie internetowej www.zus.pl/default.asp?p=1&id=4540

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
Z cyklu WARTO PRZECZYTAĆ - Abolicja w ZUS, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Komentarze

  1. By Roman

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *